gabinet dentystyczny zabrze

następnie pobierany jest wycisk, który wysyłany jest do laboratorium techniki denty

gabinet dentystyczny zabrze gabinet dentystyczny zabrze

Procedura zakładania mostu protetycznego

I wizyta

wykonywane jest zdjęcie radiologiczne (zdjęcie zębowe, bądź pantomogram)
w znieczuleniu miejscowym zęby są oszlifowywane
następnie pobierany jest wycisk, który wysyłany jest do laboratorium techniki denty

© 2019 http://darnatury.waw.pl/